O Ivo Medkovi

TitlePhotoSkladatel a pedagog Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. vystudoval VUT v Brně, a na Hudební fakultě JAMU u prof. Aloise Piňose magisterský i doktorský studijní program v oboru kompozice. V roce 2001 byl na HAMU v Praze jmenován docentem v oboru Hudební umění – skladba a v roce 2006, tamtéž, úspěšně absolvoval i profesorské řízení. Od roku 2002 je děkanem Hudební fakulty JAMU.

Jako pedagog se lvo Medek uplatňuje na veřejných vysokých školách již od roku 1982, na JAMU od roku 1990. Součástí jeho pedagogické činnosti je již po deset let i vedení mezinárodních kurzů pro skladatele a perkusionisty – Percussion Workshop v Trstěnicích.  V zahraničí působil na mnoha vysokých uměleckých školách (mezi nejprestižnější patří CalArt a University of Southern California a CSU, UNT Chapmann University, Royal Conservatory Haag, Eschola Superior de Musica Lisabon, Conservatoire Rotterdam, Mozarteum Salzburg, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz) a v neposlední řadě i jako člen renomovaného Komponisten-Forum na Darmstadtských prázdninových skladatelských kurzech nebo ve významných německých instítucích, jakými jsou Gesellschaft für Neue Musik Köln, Zentrum für Neue Musik Dresden nebo Zentrum für Neue Musik Weimar. Byl vyhlášen organizací OSA nejúspěšnějším skladatelem vážné hudby za rok 2009.

Medek je autorem více než padesáti orchestrálních, komorních a elektroakustických skladeb. Řada z nich byla provedena na významných pódiích v Evropě, Asii a v Americe v podání předních světových ínterpretů, souborů i dirigentů (Carine Levine, ensemble recherche, Zsolt Nagy, Mark Pekarski, Mutsuko Aizawa, Moscow Contemporary Music Ensemble, Cluster Ensemble, Trio Contraste, DAMA DAMA, aj.), natočena na CD i vysílána v televizích a rozhlasech, včetně zahraničních. Získal několik ocenění v našich i mezinárodních soutěžích a řadu objednávek od sólistů, organizátorů a nadací.

Mezi nejúspěšnější skladby patřily vždy jeho kompozice pro bicí nástroje, psané nejen pro soubor DAMA DAMA, ale i pro další vynikající perkusionisty (kromě již výše uvedených -Tomáše Ondrůška, Felixe Péreta, Martina Opršála a mnoho dalších u nás i v zahraničí) a dále pak skladby z posledních let psané pro různé komorní soubory, např. 11 Gestallten des Mondscheins [11 Shapes of Moonlight] (Mondschein Ensemble), Zvětšenina deváté podoby (Moscow Contemporary Music Ensemble, Ars Incognita), a Wings (ensemble recherche) i kompozice symfonické – Grain – koncert pro flétnu a orchestr (Carine Levine, Janáčkova filharmonie a Petr Vronský), nebo týmová symfonie Byly časy byly (SF Brno a Vladimír Válek).

Od zač. 90. let věnuje speciální zájem tvorbě a realizaci multimediálních projektů individuálních (Světy bez hranic, Adam a Eva, Křížení) i týmových (v rámci brněnského kompozičního týmu společně s Aloisem Piňosem a Milošem Štědroněm opery Věc Cage (mj. s Magdalenou Koženou, režie Peter Scherhaufer, dir. Jan Zbavitel), Anály předchůdců avantgardy, dále již zmíněná symfonie Byly časy, byly. V rámci spolupráce se spoluzakládajícími členy Ensemble Marijan – Markétou Dvořákovou a Janem Kavanem – realizoval multímediální projekty Ohně, 0T301, či operu MrTvá?. V posledních patnácti letech se zabývá vývojem vlastní kompoziční metody, založené na výstavbě a organizaci nezávislých hudebních procesů a zkoumáním zákonitostí výstavby řádu skladby s užitím obecných kompozičních principů (Medek I., Piňos A.: „Řád hudební – kompozice a prostředky jeho výstavby“, JAMU 2004). Usiluje o její teoretické zpracování a zobecnění nejen pro oblast hudby (Medek I.: „Úvod do procesuality jako komplexní kompoziční metody“, JAMU 1999).

Věnuje se i teoretické a publikační činnosti, a je autorem několika desítek textů pro odborné hudební časopisy (např. Czech Music, His Voice, Ticho, Opus Musicum, Hudební rozhledy, aj.) i zahraniční publikace (Grove, Beitrage für elektronische Musik, aj.). V letech 1999 – 2004 byl členem řešitelského týmu vědeckovýzkumného záměru MŠMT zaměřeného na teorii soudobé hudební kompozice. Od konce 90. let se výrazně zajímá i o hudební improvizaci ve všech jejích podobách. Od aktivní účasti v mezínárodním projektu „Different Hearing“ pro děti, až po uměleckou improvizaci jako člen Ensemble Marijan, s nímž absolvoval desítky koncertů po celé Evropě i v USA. O tématu improvizace rovněž přednášel na několika konferencích, např. na European Conference Improvisation in Music v Haagu (2004) nebo Ad libi­tum… ve Varšavě (2006).

V roce 1985 – společně se Zdenkem Plachým – založil, a až do roku 1990 vedl, jeden z prvních českých souborů pro soudobou hudbu Art inkognito (nyní Ars Incognita). V roce 2000 pak společně s Markétou Dvořákovou a Janem Kavanem zakládá Ensemble Marijan, specialízující se na improvizovanou hudbu a realizaci multimediální tvorby. Vedle již zmíněných trstěnických kurzů pro perkusionisty je spoluorganizátorem pravidelné mezinárodní konference Musica Nova a ředitelem mezinárodního festivalu Meetings of New Music Brno.